GIA SÚC

Cách chọn giống heo thịt để nuôi

20/06/2019, 14:02

Trước khi nuôi heo thịt, bà con phải chọn được giống heo thịt tốt, đảm bảo heo nuôi phải lớn nhanh, khỏe mạnh

Cách chọn heo nái làm giống

20/06/2019, 14:05

Cách chọn heo nái tốt làm giống: Dựa vào tổ tiên. Dựa vào sức sinh trưởng. Dựa vào ngoại hình.

Bản quyền © 2019.