An Giang: Sẽ có 2 huyện chăn nuôi bò thịt công nghệ cao

Cập nhật lúc:20/06/2019, 14:47

Bước đầu sẽ hình thành vùng chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản với trang thiết bị chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao...

Nhằm tạo ra sản lượng bò thịt đạt tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, tăng hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất chăn nuôi, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, tỉnh An Giang vừa phê duyệt dự án “Phát triển đàn bò theo hướng công nghệ cao” với tổng kinh phí thực hiện trên 5,4 tỷ đồng. Theo đó Chi cục Thú y tỉnh đảm nhận thực hiện dự án từ 2017 - 2020.

Bước đầu sẽ hình thành vùng chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản với trang thiết bị chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao gồm 7 máy thái cây thức ăn cho bò, máy cuốn rơm, 7 mô hình ủ urê làm thức ăn cho bò, mặt khác gieo tinh nhân tạo chất lượng cao cho 400 lượt bò cái sinh sản. Để thành công dự án này, tỉnh chọn huyện Tri Tôn, Châu Thành để phát triển chăn nuôi bò thịt cho năng suất tăng ít nhất 15% trở lên so với mô hình cũ.

Mô hình chăn nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao dự kiến thu lãi 6,7 triệu đồng/con, gấp 3 lần chăn nuôi thường và khi thực hiện mô hình này những hộ chăn nuôi bò phải đáp ứng tiêu chí về vệ sinh môi trường, có biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi phù hợp với môi trường sống cho người dân quanh khu vực.

Bình luận

Bản quyền © 2019.