Hỏi về thuốc trừ cỏ phù hợp cho đậu tương?

Cập nhật lúc:20/06/2019, 12:02

Hỏi thuốc trừ cỏ dùng trừ cỏ ở vườn đỗ tương có ảnh hưởng gì không?

Trả lời:
Khi dùng thuốc trừ cỏ cần phải hiểu rõ về loại thuốc, dùng cho đối tượng cây trồng nào, cách sử dụng để có hiệu quả nhất và không làm chết cây, không ảnh hưởng đến môi trường.
Thuốc trừ cỏ dùng cho ruộng đậu tương nếu phun ngay sau khi gieo và trước khi đậu tương mọc lên mặt đất thì không ảnh hưởng gì vì khi cây đậu tương mọc, đỉnh sinh trưởng được bảo vệ bởi 2 lá mầm. Cách pha thuốc và lượng phu đúng theo hướng dẫn trên bao bì.
Nếu đậu tương đã mọc mầm lên khỏi mật đất mà phun thuốc trừ cỏ thì chỉ dùng được 1 loại thuốc có chọn lọc là thuốc trừ cỏ lá hẹp để trừ các loại cỏ 1 lá mầm như cỏ lồng vực, cỏ gà, cỏ đuôi phụng…còn các loại cỏ lá rộng (cỏ 2 lá mầm) như rau mác, rau bợ… sẽ không diệt được. Khi cây đậu đã mọc rồi mà phun thuốc không có chọn lọc thì thuốc sẽ tác động vào đỉnh sinh trưởng của cây làm cây đậu tương cũng bị chết.

Thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm.
Post-germ herbicide.

Diệt trừ cỏ lá hẹp cho cây trồng lá rộng như: đậu phộng, đậu nành, khoai mì, bông vải, mè và lúa rài (tái sinh từ hạt) trong ruộng.

Control narrow leaf weeds for broad leaf plants: groundnut, soybean, cassava, sesame, cotton plant.

Hiệu lực cao nhờ khả năng hấp thu và di chuyển nhanh vào thân lá cỏ trong vòng vài giờ.

High efficacy due to rapid absorb and moving into tree trunk in few minutes.

Thời gian áp dụng rộng, phun khi cỏ từ 3-5 lá.
Broad time application, spray when grass had 3-5 leaves.

Hướng dẫn (Application):

Liều lượng: pha 40-50cc/ bình 16 lít, phun 2 bình 16 lít cho 1 công (1000m2).
Dosage: 40-50cc/ 16 liter vessel. Spray 2 vessels for 1000m2.

Nên phun thuốc ướt đều mặt cỏ, đảm bảo  cỏ tiếp xúc được với thuốc.

Không phun thuốc trên các cây trồng lá hẹp như bắp, lúa, mía.

Bình luận

Bản quyền © 2019.